Voor wie?

Werken in de prostitutie is legaal in Nederland. Mits je over de juiste papieren beschikt en onder de juiste (vergunnings) voorwaarden werkt. De beroepsgroep is internationaal georiënteerd en zeer mobiel. Prostituees die de ene dag achter een raam zitten, werken de volgende dag via privé-escort in een hotel, of vanuit huis. Een weinig transparante sector, die gevoelig is voor misstanden als dwang en uitbuiting.

De Rijksoverheid heeft een nieuwe wet ontworpen. Gemeenten zullen binnen afzienbare tijd een prostitutiebeleid moeten opstellen en implementeren. De vergunningplicht voor seksbedrijven wordt uniform en de leeftijdsgrens gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. De voorgestelde registratieplicht voor prostituees en vergewisplicht voor klanten zijn uiteindelijk niet in de Wet Regulering Prostitutie opgenomen. Enkele grote steden hebben echter wel een registratieplicht ingevoerd.

Buro Brycx adviseert en informeert overheidsorganisaties, sekswerkers en instellingen die betrokken zijn bij het onderwerp. Wederzijdse kennis- en informatieoverdracht staan daarbij centraal.

Buro Brycx bestaat uit een landelijk netwerk van (ervarings)deskundigen. Het netwerk onderhoudt  contact met mensen die werken in de prostitutie, zowel in de vergunde als de onvergunde sector.  Buro Brycx is een onafhankelijk adviesbureau.

Diensten van Buro Brycx

Beleidsadvies voor (de)centrale overheden   

Welk effect zal de Wet Regulering Prostitutie (WRP) hebben binnen uw gemeente?

*  ontwerpen / aanpassen / implementeren van gemeentelijk prostitutiebeleid

*  bewezen succesvol in schrijven van subsidieverzoeken voor prostitutieprogramma’s

*  aanpassen van de APV betreft prostitutie

 Scans op lokaal niveau 

*  in kaart brengen van de (on)vergunde sector en de risicofactoren die daarmee samenhangen

*  Advies hoe u de vergunde sector optimaal kunt inrichten binnen uw gemeente  

*  In beeld brengen van kwetsbare groepen binnen de regio

  Consultatie van sekswerkers    

*  wat vinden de mannen en vrouwen in het vak van uw (voorgenomen) prostitutiebeleid?

*  welke mogelijkheden zien sekswerkers ter voorkoming en bestrijding van uitbuitingssituaties zoals mensenhandel?

 Voorlichting  en Training over Prostitutie in Nederland    

 

 

 

 

 

Geef een reactie