Voor wie?

Werken in de prostitutie is legaal in Nederland. Mits je over de juiste papieren beschikt en onder de juiste (vergunnings) voorwaarden werkt. De beroepsgroep is internationaal georiënteerd en zeer mobiel. Prostituees die de ene dag achter een raam zitten, werken de volgende dag via privé-escort in een hotel, of vanuit huis. Een weinig transparante sector, vinden de overheden.

De Tweede Kamer vindt het moeilijk om tot gedegen beleidsvorming te komen. Ook bij dit nieuwe kabinet is sprake van een hoop onduidelijke stellingnames. Pooierverbod, invoeren van de WRP, het vergunningstelsel, allemaal onderwerp van debat en invulling. 

Buro Brycx adviseert en informeert overheidsorganisaties, sekswerkers en instellingen die betrokken zijn bij het onderwerp. Wederzijdse kennis- en informatieoverdracht en vertrouwen staan daarbij centraal.

Buro Brycx beschikt over een landelijk netwerk van (ervarings)deskundigen. We onderhouden contact met mensen die werken in de prostitutie, zowel in de vergunde als de onvergunde sector.  Buro Brycx is een onafhankelijk adviesbureau.

Diensten van Buro Brycx

Beleidsadvies voor (de)centrale overheden   

Welk effect zullen de nieuwe beleidsvoornemens hebben binnen uw gemeente?

*  ontwerpen / aanpassen / implementeren van gemeentelijk prostitutiebeleid

*  subsidieverzoeken voor prostitutieprogramma’s

*  aanpassen van de APV betreft prostitutie

 Scans op lokaal niveau 

*  in kaart brengen van de (on)vergunde sector en de risicofactoren die daarmee samenhangen

*  Advies hoe u de vergunde sector optimaal kunt inrichten binnen uw gemeente  

*  In beeld brengen van kwetsbare groepen binnen de regio

  Consultatie van sekswerkers    

*  wat vinden de mannen en vrouwen in het vak van uw (voorgenomen) prostitutiebeleid?

*  welke mogelijkheden zien sekswerkers ter voorkoming en bestrijding van uitbuitingssituaties zoals mensenhandel?

 Voorlichting  en Training over Prostitutie in Nederland    

 

 

 

 

 

Geef een reactie