Buro Brycx

Bryx / Oudgermaans / brug                                                                          

Buro Brycx adviseert over prostitutie in Nederland. Over beleid, over het ontwikkelen van prostitutieprogramma’s, over consultatie van de doelgroep. Hoe kunnen gemeenten straks met respect voor de doelgroep opereren binnen de Wet Regulering Prostitutie? Welk beleid past bij uw gemeente? Hoe om te gaan met een eventuele onvergunde prostitutiesector: waar zitten de knelpunten en hoe kunnen kwetsbare groepen beschermd worden? Is het mogelijk -en verstandig- om als gemeente te opteren voor een  ‘nulbeleid’?  

Buro Brycx beschikt over een unieke kennis van de prostitutiesector en adviseert overheden en zorgverlening over beleid, financieringsmogelijkheden en prostitutieprogramma’s.

Het verlenen van seksuele diensten tegen betaling is legaal in Nederland. Er is echter sprake van een groot aantal voorwaarden waaronder gewerkt mag worden. Omdat e.e.a. niet voordelig uitwerkt voor de sekswerkers, kiezen velen voor het werken op andere wijzen, of op andere  locaties.

Binnen de vergunde sector wordt op andere wijzen gewerkt dan in de zogenaamde onvergunde sector.  Beide vormen van betaalde seksuele dienstverlening komen overal in Nederland voor, wij durven te stellen, binnen elke gemeente! Hoe gaan we als maatschappij op een goede en respectvolle wijze om met prostitutie binnen de samenleving? Zonder de waan van de dag te willen volgen.

Wij adviseren u graag.  Wanneer u ons mailt via info@burobrycx, dan nemen wij snel contact met u op.