Te weinig aandacht voor slachtoffers mensenhandel

 

http://www.hetccv.nl/nieuws/2013/06/te-weinig-aandacht-voor-slachtoffers-in-aanpak-mensenhandel.html

 

20 jun 2013

Te weinig aandacht voor slachtoffers in aanpak mensenhandel

Voordat slachtoffers van mensenhandel worden ondervraagd door de politie zouden ze eerst een hulpverleningstraject in moeten. Dat draagt ertoe bij dat er meer daders worden opgespoord, omdat veel slachtoffers die informatie nu niet durven te geven.

Dit concluderen onderzoekers van INTERVICT, het instituut voor victimologie van Tilburg University, in het rapport ‘Mensenhandel: het slachtofferperspectief’, dat is gefinancieerd door het Fonds Slachtofferhulp.

Verwerkingsproces slachtoffers

De huidige aanpak van mensenhandel in Nederland spoort niet met het verwerkingsproces van slachtoffers die net zijn ontsnapt aan hun uitbuiters, aldus de onderzoekers. Onderwerpen die pas later aan de orde zouden moeten komen, zoals medewerking aan een proces tegen de daders of illegaal verblijf in Nederland, worden nu onmiddellijk en op een verplichtende manier aan de orde gesteld door politie en justitie. Veel slachtoffers van mensenhandel wantrouwen politie en justitie echter, zijn getraumatiseerd of worden bedreigd met represailles, wat hen belemmert hun (hele) verhaal vertellen.

De vaststelling of iemand slachtoffer is, zou dan ook niet door de politie moeten gebeuren, maar door teams van deskundige hulpverleners, tolken en rechercheurs die in eerste instantie gericht zijn op crisisopvang en hulpverlening, aldus de onderzoekers. Wanneer medewerking met de politie berust op een in vrijheid gemaakte keuze, geven slachtoffers naar verwachting meer informatie.

Meer slachtoffers uit EU en Nederland

De precieze omvang van het fenomeen mensenhandel in Nederland is onduidelijk en dient beter te worden onderzocht, stelt het rapport. Maar wel is duidelijk dat er steeds meer verschillende soorten uitbuiting en slachtoffers zijn, terwijl de aanpak van mensenhandel nog vooral gericht is op slachtoffers van seksuele uitbuiting zonder geldige verblijfstitel.

Ongeveer een kwart van de geregistreerde slachtoffers is de laatste jaren onderhevig aan arbeidsuitbuiting en de groep slachtoffers zonder verblijfstitel neemt af, vooral door de uitbreiding van de Europese Unie. Daarnaast is er een grote groep Nederlandse slachtoffers van uitbuiting.

Afstemmen op diversiteit

De hulpverlening zou beter afgestemd moeten worden op deze diversiteit, zodat er minder slachtoffers tussen de wal en het schip vallen. Volgens de Nederlandse slachtoffers wordt er te gemakkelijk vanuit gegaan dat zij terug kunnen vallen op mantelzorg en dat de reguliere opvangplekken toereikend zijn.