Slachtoffers van Mensenhandel: een nieuw perspectief

In Nederland werken vele duizenden vrouwen en mannen in de prostitutie. Het verrichten van seksuele diensten tegen betaling is -onder bepaalde voorwaarden- legaal in ons land.

De werkomstandigheden in de prostitutie zijn echter verre van ideaal. U hoort in de media regelmatig over gedwongen prostitutie, oftewel mensenhandel.  Het gaat daarbij om moderne slavernij, om werk dat onder fysieke en psychische dwang wordt uitgevoerd. De werkdagen zijn lang en het slachtoffer wordt onderbetaald of zelfs helemaal niet betaald.

Slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit alle delen van de wereld, óók uit Nederland.

Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak ernstig getraumatiseerd. Het opbouwen van een nieuwe, betere toekomst is bijzonder moeilijk. De Nederlandse overheid biedt weliswaar enkele voorzieningen, maar vrijwel uitsluitend wanneer  aangifte wordt gedaan. Veel slachtoffers kunnen of durven dat echter niet.

Om zich te oriënteren op hun toekomst kunnen slachtoffers van mensenhandel nu wél ondersteund worden bij het formuleren van hun ambities en het zoeken naar een passende opleiding of werk. Velen willen graag een eigen bedrijfje opzetten. Het doel is om slachtoffers van mensenhandel een toekomst te bieden waarin zij sociaal en economisch zelfstandig kunnen functioneren, in Nederland of in hun thuisland. Buro Brycx functioneert als intermediair in dit proces, voor een private goede doelen stichting. De organisatie wordt bijgestaan door een ervaren Raad van Advies.

Zonder private funding redden we het niet om de slachtoffers perspectief te bieden op een zekere en zelfstandige toekomst. Uw ondersteuning is daarbij hard nodig. Geeft u om een nieuwe, kansrijke toekomst voor slachtoffers van mensenhandel?  Of heeft u vragen over dit bijzondere initiatief? U bent van harte welkom.

Buro Brycx                                                  

 

www. burobrycx.nl

info@burobrycx.nl

KvK 56649738

ABNAMRO  55 24 35 546