Bericht voor Kamerleden voor vergadering Wet prostitutie op 28 mei a.s.

 

http://www.privacybarometer.nl/nieuws/12147/Wetsvoorstel_en_onderbouwing_aanpak_bestrijding_misstan—utie_moet_beter