Grote landelijke politie actie niet vergunde prostitutie

 

http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/27/grootschalige-landelijke-politieactie-niet-vergunde-prostitutie.html