Studiedag Jeugdprostitutie en Loverboys

Deelnemers krijgen de Handreiking Aanpak Loverboyproblematiek mee.

http://www.hetccv.nl/agenda/2013/02/studiedag-jeugdprostitutie.html