Administratiepunt tolken ambulante slachtoffers mensenhandel

CoMensha heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het ‘administratiepunt tolken t.b.v. ambulante slachtoffers van mensenhandel’ ingesteld. Hier kunnen zorgverleners vergoeding vragen voor de kosten die zij maken wanneer zij een tolk inhuren voor ambulante slachtoffers van mensenhandel. In eerste instantie is dit een proef voor 1 jaar. Er is een maximumbedrag van € 100.000 beschikbaar voor de proef.

http://www.comensha.nl/