Geen prostitutie, dus geen mensenhandel?

Mensenhandel kan in iedere gemeente in Nederland voorkomen. Daarvan is niet iedere gemeente zich bewust. “Het beeld bestaat soms dat mensenhandel alleen in prostitutiegebieden in de steden voorkomt”, aldus de rapporteur. Maar ook in gemeenten zonder prostitutiegebied bestaat seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld in hotels of in woningen.

De rapporteur roept alle gemeenten op om beleid te ontwikkelen om mensenhandel tegen te gaan en een samenwerkingsverband aan te gaan met alle relevante partijen binnen de gemeente, zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Een bijzondere rol ziet zij daarin weggelegd voor de burgemeester. “Hij is met zijn aanzien, netwerk en coördinatievermogen bij uitstek de persoon die de aanpak op kan zetten, partijen bijeen kan brengen en zaken vlot kan trekken”, aldus de rapporteur. Partijen kunnen samen onbewust aanwijzingen hebben van mensenhandel. “Regelmatig zien we dat verschillende partijen allemaal een stukje van een puzzel hebben, zonder dat ze het beseffen. Pas als je die puzzelstukjes bij elkaar legt, komt uitbuiting in beeld.”

http://www.bnrm.nl/actueel/nieuws/archief/nationaal-rapporteur-doet-beroep-op-burgemeesters-in-aanpak-mensenhandel.aspx?cp=63&cs=16790