De positie van Chinese masseuses in de Chinese beautybranche in Nederland

Onderzoeksrapport Fenomeenonderzoek Mensenhandel en Mensensmokkel in de Chinese beautybranche

Auteurs:   Mr. Marieke Bottenberg (Dienst Nationale Recherche),  Dr. Marie-Louise Janssen (Universiteit van Amsterdam)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/27/de-positie-van-chinese-masseuses-in-de-chinese-beautybranche-in-nederland-doc.html