Groningen kent eigen APV niet

Sekswerkers willen registraties door gemeenten voorkomen. PROUD begint samen met SWExpertise en Vereniging Vrouw en Recht een juridische procedure tegen de gemeente Groningen. Een woordvoerder van de gemeente spreekt met klem tegen dat er sprake is van registratie.

Zie krantenartikel uit AD van donderdag 16 juni.

Echter, de gemeente kent de eigen APV niet goed. Daarin staat letterlijk:

Artikel 3:13: Intake-register

Prostituees die in de gemeente Groningen willen werken zijn verplicht eerst een intake- gesprek te voeren. In dat contactmoment wordt informatie verschaft over rechten en plichten van de prostituee en kan ook de leeftijd, verblijfstitel, inschrijving KvK, enz. gecontroleerd worden.

De gegevens van de prostituee met wie een intakegesprek heeft plaats gevonden en die voldoet aan de overige voorwaarden, worden vastgelegd in het intakeregister. Aan de prostituee wordt een registratienummer verstrekt. ….”

 

Yvette