Politieke vragen over intakegsprek prostituees

Vragen van de leden Van Toorenburg en Amhaouch (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over privacybelemmeringen bij de uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens van prostituees ten behoeve van een intakegesprek (ingezonden 21 januari 2016).

 

kv-tk-2016Z01093