Nota n.a.v. het verslag Wet Regulering Prostitutie

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/18/tk-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-regulering-prostitutie-en-bestrijding-misstanden-seksbranche.html