SGP: geen vermenging Overheid en Prostitutiebranche

 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/sgp-geen-vermenging-overheid-en-prostitutiebranche