Belastinginspecteur komt langs: ‘Nú tekenen!’

 

http://ymlp.com/zue4wJ

 

In enkele delen van het land heeft de Belastingdienst de brief over het verlengen van opting-in voor het jaar 2014 niet per post naar de exploitanten gestuurd, maar zijn inspecteurs met de brief bij bedrijven langs geweest.

Meestal komen er twee ambtenaren. En ze komen onaangekondigd, tijdens de openingstijden.

Onder druk gezet

Ik ben gebeld door exploitanten die zich in deze gesprekken onder druk gezet voelden. Met het argument dat het al bijna 2014 was en de brief persé voor 1 januari getekend zou moeten worden, dringen de inspecteurs aan direct te tekenen: “U moet nú tekenen”. Of: het is al januari, u bent eigenlijk al te laat, “U moet nú tekenen”.

In al die gevallen krijgen exploitanten niet de mogelijkheid met hun belastingadviseur te overleggen. Ze krijgen niet de tijd rustig over de brief na te denken en deze later -al dan niet ondertekend- terug te sturen.

In het verkooppraatje doen inspecteurs uitlatingen als: “Als u nu niet tekent, gaan we ervan uit dat u de dames in loondienst heeft”. Daarmee de suggestie wekkend dat er naast opting-in en loondienst niet nog een derde mogelijkheid zou bestaan: werken met zelfstandige prostituees (ZZP)/kamerverhuur.

Handtekening rechtsgeldig ?

Is een vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig als deze onder zulke omstandigheden tot stand is gekomen ?

Mijn antwoord: Nee.

U kunt van de overeenkomst af als u onder tijdsdruk bent gezet, als u geen gelegenheid hebt gehad om rustig na te denken en met een deskundige te overleggen, als u op een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst een andere beslissing zou hebben genomen indien u door een deskundige volledig en juist zou zijn voorgelicht.

De inspecteur die u overvalt, geen tijd en gelegenheid voor overleg gunt, een verkeerde voorstelling van zaken geeft, handelt in strijd met de zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur.

Snel contact opnemen

Het is wel zaak dat u hierover dan spoedig contact opneemt met uw inspecteur. Leg uit waardoor u op het verkeerde been bent gezet, waardoor u per abuis voor opting-in hebt bijgetekend.

En schrijf uw inspecteur op welke basis u dan wel wenst te werken met prostituees, bijvoorbeeld dat u wilt werken met zelfstandige dames (ZZP)/kamerverhuur. Leg uw inspecteur uit hoe u dat wilt gaan doen.

Overleg over alternatieven opting-in duurt, en duurt…

De Belastingdienst neemt ruim de tijd om tot een oordeel te komen over verzoeken te werken met zelfstandige prostituees(ZZP) /kamerverhuur.

Ik heb namens exploitanten verzoeken daarvoor ingediend bij verscheidene regio’s van de Belastingdienst. De inspecteurs denken nog na.

Ik hou u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Almast van Gemeren