Prostitutie in Frankrijk

 

Van alle EU-lidstaten heeft Frankrijk waarschijnlijk de langste traditie in beleid rond prostitutie en tegen mensenhandel. Zo zijn de registratie- en vergunningplicht al ruim twee eeuwen oud en heeft de morele afwijzing van betaalde seks recent geleid tot het wetsvoorstel van juli 2012 om klanten strafbaar te stellen . In 1998 verscheen een groot rapport van de Senaat waarin voor het eerst de aard en omvang van uitbuiting in arbeid werd beschreven en geschat. Op 17 oktober j.l. is wederom een groot rapport van de Senaat verschenen dat aard, omvang en samenstelling van prostitutie in Frankrijk onder ruim 33.000 bereikte personen schetst. Zo zijn tussen de 20.000-40.000 personen (90 % vrouwen) werkzaam in de seksuele dienstverlening, en bedroeg dat aantal in 2001 10.000-12.000. Van hen is 59 % tussen de 30-60 jaar oud, en 36 % jonger dan 30 en 5 % ouder dan 60. Een groeiend aandeel wordt geleverd door studentes, waarvan blijkens onderzoek  2,71 % al betaalde seksuele diensten heeft verleend. Meest zichtbare en bekendste vorm van prostitutie vindt nog steeds plaats op straat, maar het aandeel thuiswerk en in hotels is stijgend.