Heroverweeg bepaling over binnentreden woning in voorstel regulering prostitutie

 

http://www.headlines.nl/nieuws/57/2467615/

 

 

De Raad voor de rechtspraak vraagt zich af waarom het nodig is dat ambtenaren de bevoegdheid krijgen tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner, in het kader van het wetsvoorstel ter regulering van de prostitutie. Het doel van de bevoegdheid kan wellicht ook op een andere – minder ingrijpende – wijze worden bereikt.