Nieuwsbrief over Prostitutie nr. 4

 

Nieuwsberichten

Meldingen tippelen in centrum Utrecht:

http://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/08/28/meldingen-van-tippelen-breedstraat/

 

Grooming neemt toe:

http://www.hetccv.nl/nieuws/2013/08/grooming-neemt-toe.html?reference=dossiers/loverboys/index/index

 

Indonesian sexworkers protest closing of red-light district:

http://www.thesundaily.my/news/806652

 

Motiven der Männlichen Nachfrage nach käuflichem Seks:

http://menschenhandelheute.net/2013/08/25/motive-der-mannlichen-nachfrage-nach-kauflichem-sex-crossposted/

 

Sexworkers safety is crucial:

http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/opinion/comment-sex-workers-safety-is-crucial-1-3055555#.UhpApZDutSN.twitter

 

Eigenaar van escortbureau aangehouden:

http://crime-nieuws.nl/?p=7809

 

We mogen niet berusten in moderne slavernij van prostitutie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3472070/2013/07/08/We-mogen-niet-berusten-in-moderne-slavernij-van-prostitutie.dhtml#.UdqgMah2qlg.twitter

 

Gemeente Sumatra test maagdelijkheid schoolmeisjes:

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130820/Gemeente-Sumatra-test-maagdelijkheid-schoolmeisjes

 

Sexworkers tired of paternalism:

http://www.mamacash.org/wp-content/uploads/2013/08/Article-about-Red-Umbrella-Fund-in-Volkskrant-13_08_2013-EN-translation.pdf

 

Zwitserland lanceert openbare sekshokjes:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2013/08/zwitserland-lanceert-openbare-sekshokjes

 

Tomato excuse for prostitute in car:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-23449261

 

Ammerzoden zoekt een giraf en een prostituee:

http://www.hetkontakt.nl/bommelerwaard/nieuws/ammerzoden-zoekt-een-giraf-en-een-prostituee#.Ug-bkgtYzHs.twitter

 

Arnhemmer vast voor gedwongen prostitutie:

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2032068/arnhemmer-vast-voor-gedwongen-prostitutie.htm#.UiGW0ZL0FJu

 

Prostitution: Catastrophe des Légalisations:

http://www.scoop.it/t/prostitution-catastrophe-des-legalisations-reglementations-french-and-english

 

Prostitution Law and the Death of Whores:

http://jacobinmag.com/2013/08/prostitution-law-and-the-death-of-whores/

 

Aanvraag exploitatievergunning en ligplaatsvergunning Zandpad:

http://www.ondernemerscooperatie.nl/images/stories/machas/Brief-college-B&W.pdf

 

Oprichting coöperatie Zandpad van start

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1049538/cooperatie-prostituees-zandpad-van-start.html#.Ug0eWrLclVx.twitter

 

Should sexwork be decriminalized in Canada?

http://news.ubc.ca/2013/08/08/qa-with-prof-becki-ross-on-sex-work-laws/

 

De waarheid achter het Zandpad:

http://vrijheidvoorprostitutie.blogspot.nl/2013/08/de-waarheid-achter-het-zandpad.html?spref=tw

 

Teeven steunt sluiten Zandpad:

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1048853/teeven-steunt-sluiting-seksboten-zandpad.html

 

Weinig animo voor coöperatie prostituees:

http://fd.nl/ondernemen/539388-1308/weinig-animo-voor-cooperatie-prostituees?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 

Politie waarschuwt voor loverboy op internet:

http://www.parool.nl/parool/nl/38/MEDIA/article/detail/3485775/2013/08/02/Politie-waarschuwt-voor-loverboy-op-internet.dhtml#.UftZhFqI0BM.twitter

 

Bij discussies over prostitutie blijven werknemers vaak zelf buiten beeld:

http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/5877/bij-discussies-over-prostitutie-blijven-de-vrouwen-zelf-vaak-buiten-beeld?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 

 

De sluiting van het Zandpad, een ramp in wording:

http://mainzerbeobachter.com/2013/07/29/de-sluiting-van-het-zandpad/

 

 

Congressen e.d.

 

3 september: Bijeenkomst mensenhandel en loverboyproblematiek:

http://www.veiligheidshuizen.nl/agenda/uitgelicht-bijeenkomst-aanpak-mensenhandel-door-veiligheidshuizen-en-riec-s-#.UiGbH5L0FJs

 

18 september: Sexworker Film Festival, Copenhagen

 

21 september: Nottinghams Womens Conference:

http://nottinghamwomensconference.wordpress.com/about/

 

23 september: Congres ‘Andere kijk op prostitutie’:

http://www.openogen.nl/node/54

 

Opinie: Raamprostitutie in Utrecht

Prostitutie is een beleidsveld dat voortdurend leidt tot felle ideologische discussies. De sector is vatbaar voor ernstige misstanden, zoals mensenhandel. Vrouwen en mannen worden regelmatig misleid over het werk en de inkomsten. De geregistreerde aantallen slachtoffers van mensenhandel vertonen jaarlijks een stijgende lijn, tot1711 in2012, tegenover424 in2005. Dit is natuurlijk het topje van de ijsberg, want de meeste slachtoffers durven geen aangifte te doen.

Minister Opstelten meende dat mensenhandel zou worden voorkomen door onder meer een registratieplicht voor prostituees en een ‘vergewisplicht’ voor klanten in te stellen. Beide voorstellen zijn onlangs in de Eerste Kamer gesneuveld. In Alkmaar, Den Haag en Eindhoven werden met groot machtsvertoon raamprostitutiebuurten schoongeveegd. Amsterdam kocht in de strijd tegen mensenhandel seksondernemers op de Wallen voor tientallen miljoenen uit, Alkmaar sloot een deel van de prostitutieramen en nu heeft Utrecht dan op 25 juli jl. de vergunningen van de exploitanten in de raamprostitutie niet verlengd, waardoor de ramen voorlopig gesloten zijn.

In zijn verkiezingscampagne heeft Wolfsen steeds het belang van veiligheid en openbare orde in Utrecht benadrukt. Hij zegt niet tegen prostitutie te zijn ,,zolang het maar in alle veiligheid gebeurt”. Van een goed bestuurder mag worden verwacht  dat hij vervolgens veiligheid biedt en oog heeft voor potentiële slachtoffers van mensenhandel. Utrecht heeft steeds een vooruitstrevende rol willen spelen in de regulering van de prostitutie. Men heeft lokaal een registratieplicht voor raamprostituees ingesteld. Mogelijke slachtoffers van mensenhandel zouden daarmee vroegtijdig in beeld worden gebracht. Uit eigen waarneming blijkt echter dat veel vrouwen zich onder dwang van een pooier in Utrecht hebben geregistreerd, en dat veel zelfstandig werkende vrouwen door de nieuwe maatregel zijn vertrokken van het Zandpad. Hetgeen tot een aanzuigende werking leidde voor nieuwe potentiële slachtoffers.

Was er dan echt sprake van zoveel mensenhandel op het Zandpad en in de Hardebollenstraat? Helaas wel. Je zag op veel plaatsen pooiers staan, die de vrouwen in de gaten hielden. Na alle media aandacht werden de vrouwen niet meer óp het Zandpad afgezet, maar 100 meter verderop. Pooiers lezen immers ook de krant.

Uiteraard kunnen dergelijke misstanden niet getolereerd worden. Maar de wijze waarop de zaak nu is aangepakt getuigt van een weinig vooruitstrevende blik.

De gemeente had over de gevolgen van de sluiting van de ramen moeten nadenken vóórdat de maatregel van kracht werd. Er wordt nu naar een nieuwe exploitant gewezen. Hij zal de klus wel op een transparante manier klaren. Maar wie zegt dat hij niet in dezelfde fuik zal lopen als andere exploitanten? Momenteel wordt gewerkt aan een ‘modelcontract’ voor nieuwe exploitanten. Laten we hopen dat de gemeente daar vrouwen uit het vak en experts bij betrekt, zodat een herhaling van zetten voorkomen kan worden.

De gemeente had in zijn vooruitstrevende rol zélf de exploitatie en het toezicht kunnen instellen: een betere garantie voor gezond en veilig werk is niet denkbaar. Een team van experts zou de bedrijfsvoering op zich kunnen nemen. Het was ook dé mogelijkheid geweest om wat te doen aan de hoge huren van € 625,- per week op het Zandpad. Dat is immers óók uitbuiting? Of om de misstanden aan te pakken m.b.t. instanties die de vrouwen weigeren een hypotheek of arbeidsongeschiktheids-verzekering te verschaffen. En om mogelijk te maken dat prostituees zelf een vergunning kunnen aanvragen. Maar nee, niets van dat al. Meer dan 300 potentiële slachtoffers staan op straat, waar –en daar is iedereen het over eens- uitbuiters rondstruinen. De gemeente zal een coöperatie ondersteunen. Lang niet alle vrouwen zullen zich echter in een coöperatie willen verenigen. Flexibiliteit is immers erg belangrijk in de prostitutie.

Ondertussen is prostitutie in Nederland een legale en gereguleerde branche, terwijl het in sommige andere Europese landen nog bij wet verboden is. Nederland heeft de Europese Richtlijn voor de bestrijding van mensenhandel (2011/36/EU) ondertekend, die in 2011 is opgesteld. Nederland heeft zich daarmee verplicht om –potentiële- slachtoffers van mensenhandel hulp te bieden. Dat gebeurt echter niet. Als je geen aangifte durft te doen (omdat je bang bent bijvoorbeeld voor een pooier die dreigt jou of je familie wat aan te doen), dan krijg je geen hulp (zwaarwegende gevallen daargelaten). Hetgeen de veiligheid niet bepaald ten goede komt.

Verschillende vrouwen hebben ons reeds laten weten dat ze nu in Utrecht op andere (niet vergunde en onzichtbare) plaatsen werken. Dit is voor niemand wenselijk en levert gezondheids- en veiligheidsrisico’s op.

Er valt werkelijk niets te lachen, of het moet het billboard aan het Zandpad zijn waar een  kartcentrum nu adverteert met de tekst dat ‘alleen bij hen nog slippertjes gemaakt kunnen worden’. Maar de grootste uitglijders worden in het beleid rond prostitutie en mensenhandel gemaakt.