Brief Opstelten van 25 juni 2013 aan Eerste Kamer over Wet Regulering Prostitutie

 

 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130625/brief_inzake_wet_regulering/document3/f=/vjariookeoyt.pdf