Archive for juli, 2015

Nota n.a.v. het verslag Wet Regulering Prostitutie

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/18/tk-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-regulering-prostitutie-en-bestrijding-misstanden-seksbranche.html

Nieuw Prostitutiehoofdstuk Model APV

  http://www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/prostitutie/brieven/nieuw-prostitutiehoofdstuk-model-apv

1aa

Wat vinden sekswerkers van de situatie op De Wallen?

  rapportage enquete PIC 9 juli 2015 def